18 & 19 Δεκεμβρίου 2010 σε διάφορους χώρους του Θεάτρου Αντιγόνη Βαλάκου