Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Τζαμί του Χαλίλ Μπέη στην παλιά πόλη της Καβάλας - Παναγία στις 23.3.2014