Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Τζαμί του Χαλίλ Μπέη στην Παλιά πόλης της Καβάλας - Παναγία τον Ιούλιο του 2013